Zvornik Putevi

Позив за 19. редовну скупштину акционара

          АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТУ ПУТЕВА       „ЗВОРНИКПУТЕВИ“ ЗВОРНИК Број: Датум;.29.05.2017.године   На основу члана 304 Закона о привредним друштвима (Сл.Гласник РС број 127/08 и 58/09) и члана  34. Статута АД „Зворникпутеви“ Зворник, Управни одбор Друштва сазива 19.…

Poziv za 18. skupštinu

Poziv za 18. skupštinu

OBJAVA POZIVA ZA SKUPŠTINU AKCIONARA A.D. „ZVORNIKPUTEVI“ ZVORNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU PUTEVA „ZVORNIKPUTEVI“ ZVORNIK S A Z I V A 18. REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA Skupština Akcionara će se održati dana 27.06.2016. godine u prostorijama Društva, u Karakaju…

17. Skupština akcionara

17. Skupština akcionara

OBJAVA POZIVA ZA SKUPŠTINU AKCIONARA A.D. „ZVORNIKPUTEVI“ ZVORNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU PUTEVA „ZVORNIKPUTEVI“ ZVORNIK S A Z I V A 17. REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA Skupština Akcionara će se održati dana 26.06.2015. godine u prostorijama Društva, u Karakaju…

Poziv za skupštinu

Poziv za skupštinu

OBJAVA POZIVA ZA SKUPŠTINU AKCIONARA A.D. „ZVORNIKPUTEVI“ ZVORNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU PUTEVA „ZVORNIKPUTEVI“ ZVORNIK S A Z I V A 3. VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA Skupština Akcionara će se održati dana 05.01.2015. godine u prostorijama Društva, u Karakaju…