Zvornik Putevi

Позив за 21. редовну скупштину акционара

download pdf           АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТУ ПУТЕВА       „ЗВОРНИКПУТЕВИ“ ЗВОРНИК   Датум;.28.05.2018.године   На основу члана 304 Закона о привредним друштвима (Сл.Гласник РС број 127/08 и 58/09) и члана  34. Статута АД „Зворникпутеви“ Зворник, Управни одбор Друштва…