Zvornik Putevi

Позив за 19. редовну скупштину акционара

          АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТУ ПУТЕВА       „ЗВОРНИКПУТЕВИ“ ЗВОРНИК Број: Датум;.29.05.2017.године   На основу члана 304 Закона о привредним друштвима (Сл.Гласник РС број 127/08 и 58/09) и члана  34. Статута АД „Зворникпутеви“ Зворник, Управни одбор Друштва сазива 19.…