Zvornik Putevi

Djelatnosti

DJELATNOSTI

Pored osnovne djelatnosti održavanja i zaštite puteva preduzeće vrši investiciono održavanje puteva, gradnju putnih objekata, uređenje putnih površina, izgradnju sportskih  terena, proizvodnju kamenih agregata i asfalta, transport materijala i održavanje građevinske mahanizacije i dr.
Preduzeće je zaduženo za održavanje i zaštitu putne mreže u dužini od 372,2 kilometara od čega je 315,4 kilometara asfaltnih puteva a 56,8 kilometara makadamskih puteva, a u strukturi puteva magistralnih je 126,3 kilometra a regionalnih 245,9 kilometara.

“Zvornikputevi” a.d. Zvornik su u potpunosti tehnološki u svim fazama opremljeni i kadrovski osposobljeni za samostalno održavanje puteva i proizodnju materijala za puteve kao i proizvodnju asfalta.

Na putevim se izvode uobičajeni radovi kao što su:
– izgradnja puteva
– rekonstrukcija puteva
– održavanje objekata na putevima
– čišćenje puteva i objekata na putevima
– održavanje potrebne preglednosti puta
– mašinska popravka asfalta
– mašinsko košenje trave i šiblja
– postavljanje saobraćajne signalizacije
– postavljanje elastičnih odbojnih ograda
– popravljanje mostova i uređenje putnih prilaza, održavanje zelenih površina i zasada na putnom pojasu
– održavanje prohodnosti puteva u zimskom periodu i dr.
– projektovanje objekata niskogradnje

Poseban dio održavanja puteva je organizovanje zimske službe koja obuhvata čišćenje snijega i posipanje soli.
Zbog potrebe održavanja široke putne mreže “Zvornikputevi” a.d. u toku zimskog perioda organizuje tri punkta na kojima dežuraju specijalno opremljene ekipe. Za održavanje u zimskim uslovima preduzeće raspolaže potrebnim brojem mašina i vozila, kapacitetima za opravku i remont, prostorom za smještaj i ishranu radnika i skladištem za deponovanje materijala za posipanje puteva.
Proces proizvodnje asfalta odvija se po tehnologiji vrućeg postupka. Prevoz asfaltne mase vrši se teretnim vozilima jediničnih kapaciteta do 20 tona na mjesto ugradnje. Asfaltna masa se postavlja – ugrađuje finišerima u zadanom sloju i valja do projektovanih karakteristika.
Izvedeni radovi su u skladu sa važećim domaćim i svjetskim standardima u ovoj oblasti a provjera kvaliteta materijala i uzoraka vrši se od strane laboratorije ovlaštenih instituta.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zvornikputevi/public_html/wp-includes/functions.php on line 4344