Zvornik Putevi

Позив за 19. редовну скупштину акционара

          АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТУ ПУТЕВА       „ЗВОРНИКПУТЕВИ“ ЗВОРНИК Број: Датум;.29.05.2017.године   На основу члана 304 Закона о привредним друштвима (Сл.Гласник РС број 127/08 и 58/09) и члана  34. Статута АД „Зворникпутеви“ Зворник, Управни одбор Друштва сазива 19.…

Poziv za 18. skupštinu

Poziv za 18. skupštinu

OBJAVA POZIVA ZA SKUPŠTINU AKCIONARA A.D. „ZVORNIKPUTEVI“ ZVORNIK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU PUTEVA „ZVORNIKPUTEVI“ ZVORNIK S A Z I V A 18. REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA Skupština Akcionara će se održati dana 27.06.2016. godine u prostorijama Društva, u Karakaju…