Zvornik Putevi

Poziv za 18. skupštinu

OBJAVA POZIVA ZA SKUPŠTINU AKCIONARA A.D. „ZVORNIKPUTEVI“ ZVORNIK

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU PUTEVA

„ZVORNIKPUTEVI“ ZVORNIK

S A Z I V A

18. REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Skupština Akcionara će se održati dana 27.06.2016. godine u prostorijama Društva, u Karakaju bb, sa početkom u 14,00 časova, uz predloženi sledeći dnevni red: