Zvornik Putevi

Позив за 21. редовну скупштину акционара

download pdf

          АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО

ЗА ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТУ ПУТЕВА

      „ЗВОРНИКПУТЕВИ“ ЗВОРНИК

 

Датум;.28.05.2018.године

 

На основу члана 304 Закона о привредним друштвима (Сл.Гласник РС број 127/08 и 58/09) и члана  34. Статута АД „Зворникпутеви“ Зворник, Управни одбор Друштва сазива 21. редовну

СКУПШТИНУ АКЦИОНАРА

Скупштина Акционара ће се одржати дана 29.06.2018. године у просторијама Друштва, у Каракају бб, са почетком у  14,00 часова, уз предложени слиједећи

 

ДНЕВНИ РЕД

 

  1. Избор радних тијела Скупштине,

а) Избор верификационе комисије и верификација мандата

б) Избор записничара и два овјеривача записника

в) Разријешење постојећег предсједавајућег Скупштине акционара

г) Избор предсједника Скупштине акционара

  1. Разматрање и усвајање извода из записника са претходне редовне сједнице Скупштине акционара;
  2. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора Друштва за 2017.годину,
  3. Разматрање и усвајање извјештаја о пословању Друштва за 2017.годину,
  4. Доношење одлуке о усвајању ревизорског извјештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијског извјештаја Друштва за 2017.годину,
  5. Разматрање и усвајање финансијског извјештаја за 2017.годину
  6. Избор и именовање независног ревизора, за ревизију финансијских извјештаја за 2018.годину,
  7. Разматрање и усвајање одлуке о расподјели остварене добити Друштва,
  8. Разматрање и усвајање информације о плану пословања Друштва за 2018. годину,
  9. Текућа питања

                  У случају да се 21. редовна Скупштина акционара АД „Зворникпутеви“ Зворник не одржи због недостатка кворума у смислу члана 283.став 2. Закона о привредним друштвима РС, сједница Скупштине акционара ће се одржати 27.07.2018.године у 14 часова на истом мјесту са истим дневним редом.

          Право да учествује у раду скупштине и право одлучивања на скупштини акционара имају сви акционари Друштва, лично или преко пуномоћника, у складу са Законом о привредним друштвима.

         Материјали за дневни ред доступни су на увид свим акционарима у сједишту Друштва у Каракају бб, Зворник и могу се погледати сваким радним даном од 07 до 15 часова почев од дана објављивања огласа до одржавања Скупштине акционара, у Правној служби Друштва. 

         Оглас о сазивању 20. редовне Скупштине акционара Друштва објављује се на интернет страници Друштва и Бањалучке берзе и најмање у једном дневном листу који се издаје и дистрибуира на подручју Републике Српске, најмање 30 дана прије одржавања засједања.

 

 

                         ПРЕДСЈЕДНИК

                    УПРАВНОГ ОДБОРА

                    Др. Миладин Глигорић 


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/zvornikputevi/public_html/wp-includes/functions.php on line 4344