Zvornik Putevi

Poziv za skupštinu

OBJAVA POZIVA ZA SKUPŠTINU AKCIONARA A.D. „ZVORNIKPUTEVI“ ZVORNIK

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU PUTEVA

„ZVORNIKPUTEVI“ ZVORNIK

S A Z I V A

3. VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA

Skupština Akcionara će se održati dana 05.01.2015. godine u prostorijama Društva, u Karakaju bb, sa početkom u 14,00 časova, uz predloženi sledeći dnevni red: Dokument